Visionen

HerVærket skal skabe fællesskab samt fysisk og mental sundhed for alle !

Vi drømmer om at skabe multifunktionelle rammer for aktiviteter i Herskind og omegn. Et samlingspunkt for borgere i alle aldersgrupper med fokus på fællesskabsfølelse, rummelighed og lyst til at forene sig om fælles mål og ønsker.

HerVærket skal være et dejligt sted at være !

Landsbyerne i området er allerede kendetegnet ved en høj
fællesskabsfølelse, en stor tillid til hinanden og lyst til at forene sig om fælles mål og ønsker. HerVærket skal tilvejebringe de fysiske rammer for bevarelse og udvikling af sammenholdet, fællesskabet og tilliden i vores landsby. Fysiske rammer som alle i og omkring landsbyerne kan benytte og hvor alle kan være medbestemmende og med fælles “ejendomsret”. HerVærket skal skabe rammerne om et stort sammenhold, som er et aktiv der fastholder og tiltrækker nye landsbyborgere. HerVærket får beliggenhed i forbindelse med Herskind skole & Børnehus og Herskindhallen

Du kan se vedtægterne for HerVærket her